Kranendonk Experience

productie en exploitatie van belevingsprojecten

Profiel

Kranendonk Experience bedenkt, produceert en exploiteert beleefprojecten rond merken en thema’s: informatief en educatief, leuk en leerzaam tegelijk. Onderhoudend voor de bezoekers en daardoor effectief voor de opdrachtgevers.

In alle projecten van Kranendonk Experience is het ontvangersperspectief het uitgangspunt, het zelf ervaren en beleven de sleutel. De concepten rusten op het beproefde didactisch principe van zelfontdekkend leren: Wat iemand zelf ontdekt, begrijpt en accepteert hij, onthoudt hij en draagt hij vol enthousiasme uit. Deze aanpak leidde tot de realisatie van succesvolle experience projecten, zoals bijvoorbeeld de Schipholscoop, Heineken Experience , Tuinbouw Experience (Floriade), Port Experience, FutureLand Maasvlakte 2, het Afsluitdijk Wadden Center, FloriWorld en binnenkort Our House.

Kranendonk Experience ontwikkelt concepten en business-modellen voor experience projecten, verzorgt het projectmanagement tot en met de turn-key oplevering en de exploitatie ervan in samenwerking met Dutch Experience Group.
Sinds 2010 ontwikkelt Kranendonk Experience ook eigen concepten, zoals City Experience, Talent Experience, Delta Experience, Silver City en Tino’s.

Kranendonk Experience is een familiebedrijf en de oprichter is Bert Kranendonk.

Visie

Beleving is een krachtig communicatie – en marketing instrument omdat de bezoeker de boodschap zelf ervaart en ontdekt. Het zelf ervaren van de identiteit van een merk of een omgeving en het zelf ontdekken van de boodschap leidt er toe dat mensen deze makkelijk oppikken: Wat iemand zelf ontdekt, begrijpt hij, accepteert hij, onthoudt hij en vertelt hij verder. Zo bereiken we niet alleen dat de boodschap helder en effectief overkomt, maar kweken we ook enthousiaste ambassadeurs voor uw merk of boodschap.

Aanpak

Onze aanpak begint bij het in kaart brengen van het vraagstuk. Vervolgens ontwikkelen wij het concept en stellen wij een Masterplan op, inclusief een realistisch business model. Iedere publieksattractie dient immers op een gezonde manier te worden geëxploiteerd, bij voorkeur winstgevend maar in ieder geval kostenneutraal. Kranendonk Experience hanteert een aantal (eigen) modellen die de concept- en businessontwikkeling optimaliseren.

In onze aanpak onderscheiden we drie fasen. Na de debriefing volgen:

  1. Initiatie (creatief concept, haalbaarheidsonderzoek en businessplan)
  2. Productie (ontwikkeling en realisatie tot en met turn-key oplevering)
  3. Exploitatie (risicodragende exploitatie van zelf geproduceerde projecten)

In elke fase werken wij nauw samen met opdrachtgever(s) en/of financier(s).

In een oriënterend gesprek verkennen we graag samen met u de mogelijkheden.

Netwerk

Kranendonk Experience werkt met een groot aantal freelancers, bureaus, leveranciers en teams samen bij het ontwikkelen, produceren en exploiteren van de beleefprojecten.

Geschiedenis

Hofleverancier

We schrijven juni 1973. Bert Kranendonk is dan net 18 jaar oud. Met een HBS-B diploma op zak maar zonder vastomlijnd toekomstplan schrijft hij zich in voor de Pedagogische Academie. Geen ongelukkige keus, want didactiek en lesgeven blijken hem op het lijf geschreven, evenals het organiseren van aansprekende activiteiten en evenementen. Samen met een goede vriend knutselt hij een poppenkast in elkaar. Ze geven regelmatig voorstellingen, soms zijn de net gemaakte poppen nog nat van de lijm en de verf. Sinds de voorstelling waar de drie piepjonge Oranjeprinsjes op de eerste rij zaten, noemt Bert Kranendonk zichzelf graag ‘hofleverancier’.

Woensdagmiddag

Na een aantal jaar voor de klas vindt Bert Kranendonk dat het gangbare lesmateriaal maar slecht aansluit op de actualiteit. Hij bedenkt in 1979 een voor die tijd volkomen nieuw concept: Aanvullend actueel en praktijkgericht, waardenvrij lesmateriaal in opdracht van commerciële bedrijven of non-profit instellingen. Al gauw rollen de eerste opdrachten binnen, van Talens, de Hartstichting en Shell bijvoorbeeld. Moet hij naar een opdrachtgever, dan kan dat alleen op woensdagmiddag. De rapporten worden vaak op het laatste moment achter in de auto in elkaar geniet. De combinatie van startend ondernemer en leraar voor de klas begint steeds meer te wringen. Begin 1983 maakt Bert Kranendonk de overstap en begint 100% voor zichzelf.

DST

Vanaf medio ’83 wijdt Bert Kranendonk zich volledig aan zijn eerste bedrijf: Didactisch Service Team, later afgekort tot DST. Als ware pioniers ontwikkelen Bert Kranendonk en zijn team aanvullend lesmateriaal voor Basisonderwijs tot en met Hoger Beroepsonderwijs, in opdracht van een scala van uiteenlopende profit en non-profit opdrachtgevers, van Hartstichting tot Hoogovens. De lesprojecten hebben tot de verbeelding sprekende namen, als ‘De aarde is een oliebol’ (i.o.v. Shell), ‘Gasje en Watje’ (i.o.v. Gasunie en Veen/Vegin), ‘Boekje Boe’ (i.o.v. Het Zuivelbureau). De didactiek van zelfontdekkend en zefsturend leren is de basis voor elk project.

Die Snapt ‘T

Nadat de focus zo’n tien jaar op het maken van lesmateriaal heeft gelegen, is een uitspraak van een opdrachtgever de aanleiding voor een koerswijziging: ‘Als je een boodschap kunt overbrengen aan kinderen, kun je dat ook aan mijn klanten’. Didactisch Service Team wordt definitief DST. Wie dan aan Bert Kranendonk vraagt waar de letters D-S-T voor staan, kan kiezen uit twee antwoorden: ‘Didactiek Strategisch Toepassen’ of ‘Die Snapt ‘T’! Het accent verschuift van onderwijs naar educatieve communicatie als marketinginstrument. Begrippen als interactie, zelfontdekkend leren en ontvangersperspectief zijn Bert Kranendonk op het lijf geschreven. Nieuwe media komen op en worden door DST direct omarmd.

Meneer

Tegen het eind van de jaren ’90 waait er een interessant fenomeen over vanuit Amerika: ‘Experience’. Dit is koren op de molen van Bert Kranendonk. Experience is immers all about zelfontdekkend leren, interactie en ontvangerspersectief. What’s in a name? Met zijn tijd mee, schuift DST op naar Experience Communicatie. Op het verzoek van Heineken om de verouderde rondleiding door de voormalige brouwerij te vernieuwen, reageert Bert Kranendonk (‘Als vooraanstaande multinational zet je je toekomst toch niet in een museum??’) met een integraal concept voor de allereerste brand experience in Nederland. Op de thee bij ‘Meneer’ Heineken krijgt Bert Kranendonk carte blanche om er iets moois van te maken en dat doet hij. Zo werd Bert Kranendonk de bedenker van de Heineken Experience. De Heineken Experience is in het eerste jaar al een prijswinnende, winstgevende dagattractie, die vandaag de dag zo’n 1,2 miljoen betalende bezoekers per jaar trekt.

Vernieuwing

Met het ontwikkelen van de eerste brand experience in Nederland – de Heineken Experience – is de toon opnieuw gezet. Bert Kranendonk blijft zich ook in de jaren erna vernieuwen, hij blijft een pionier. In 2003 neemt hij afscheid van zijn bureau DST en begint opnieuw voor zichzelf, onder zijn eigen naam, Kranendonk Experience, en omringd door een deskundig en flexibel netwerk. Kranendonk Experience is inmiddels een echt familiebedrijf. Bert Kranendonk creëert vernieuwende belevingsconcepten voor bedrijven, musea, bibliotheken, bezoekerscentra, expo’s, steden, actuele maatschappelijke thema’s, in binnen- en buitenland, in opdracht of op eigen initiatief. Inmiddels noemt hij zich een ‘belevingsarchitect’; oftewel Experience Director. Bert schept multidimensionale belevingswerelden rondom merken en thema’s. In de voortdurende stroom van vernieuwing is Bert Kranendonk zijn didactische ondertoon de enige constante: ‘Wat iemand zelf ontdekt en ervaart, accepteert en begrijpt hij, onthoudt hij, past hij toe en geeft hij vol enthousiasme door!’ En zo kon het gebeuren dat de didactiek van zelfontdekkend leren en ervaren uitgroeide tot een hedendaags krachtig marketinginstrument. Zie www.kexcom.nl voor meer informatie. Vandaag de dag heeft Bert Kranendonk de handen ineen geslagen met Theo op de Hoek en hebben zij samen Dutch Experience Group opgezet; zie www.dexgroup.nl voor meer informatie. Deze nieuwe formatie maakt het mogelijk om de ontwikkelde experience projecten ook zelf te exploiteren.