Cocreatie: Daarmee win je mensen voor de zaak

Het is niet langer aan organisaties of merken voorbehouden om de relatie te (willen) bepalen. Consumenten bemoeien zich tegenwoordig maar wat graag met organisaties en merken. De moderne communicatie- en informatiemiddelen maken dit mogelijk en onvermijdelijk. Cocreatie bevredigt de natuurlijke nieuwsgierigheid van de consument en smeedt een stevige band tussen mens en merk.