beleefprojecten met impact

Kranendonk Company bedenkt, produceert en exploiteert beleefprojecten rond merken en thema’s: informatief en educatief, leuk en leerzaam tegelijk. Onderhoudend voor de bezoekers en daardoor effectief voor de opdrachtgevers.

Beleving

Beleving is een krachtig communicatie – en marketinginstrument, omdat de bezoeker de boodschap zelf ervaart en ontdekt. Het zelf ervaren van de identiteit van een merk of een omgeving en het zelf ontdekken van de boodschap, leidt ertoe dat mensen deze makkelijk oppikken. Wat iemand zelf ontdekt, begrijpt hij, accepteert hij, onthoudt hij en vertelt hij verder. Zo bereiken we niet alleen dat de boodschap helder en effectief overkomt, maar kweken we ook enthousiaste ambassadeurs voor uw merk of boodschap.

vraagstuk – concept – masterplan & businessmodel

Aanpak

Iedere publieksattractie dient op een gezonde manier te worden geëxploiteerd, bij voorkeur winstgevend maar in ieder geval kostenneutraal. Kranendonk Company hanteert een aantal (eigen) modellen die de concept- en businessontwikkeling optimaliseren.

 

In onze aanpak onderscheiden we drie fasen. Na de debriefing volgen:

  1. Initiatie (creatief concept, haalbaarheidsonderzoek en businessplan)
  2. Productie (ontwikkeling en realisatie tot en met turn-key oplevering)
  3. Exploitatie (risicodragende exploitatie van zelfgeproduceerde projecten)

In elke fase werken wij nauw samen met opdrachtgever(s) en/of financier(s). Kranendonk Company werkt met een groot aantal freelancers, bureaus, leveranciers en teams samen bij het ontwikkelen, produceren en exploiteren van de beleefprojecten. In een oriënterend gesprek verkennen we graag samen met u de mogelijkheden.

 

"Wat iemand zelf ontdekt, begrijpt en accepteert hij, onthoudt hij en draagt hij vol enthousiasme uit."

Projecten

In alle projecten van Kranendonk Company (Kexcom) is het ontvangersperspectief het uitgangspunt, het zelf ervaren en beleven de sleutel. De concepten rusten op het beproefde didactisch principe van zelf ontdekkend leren: wat iemand zelf ontdekt, begrijpt en accepteert hij, onthoudt hij en draagt hij vol enthousiasme uit. Deze aanpak leidde tot de realisatie van succesvolle beleefprojecten, zoals bijvoorbeeld de Schipholscoop, Heineken Experience, Port Experience, FutureLand Maasvlakte 2, het Afsluitdijk Wadden Center, FloriWorld en Our House. Sinds 2010 ontwikkelt Kranendonk Company ook eigen concepten, zoals Talent Match, WOW Experience, Silver City en Tino’s. Kexcom ontwikkelt concepten en businessmodellen voor beleefprojecten, verzorgt het projectmanagement tot en met de turn-key oplevering en de exploitatie ervan in samenwerking met Dutch Experience Group. Dutch Experience Group is een samenwerking tussen Bert Kranendonk en Theo op de Hoek. Deze formatie maakt het mogelijk om de ontwikkelde beleefprojecten ook te exploiteren.

Team

Het team van Kranendonk Company bestaat uit een enthousiaste groep mensen. Het projectteam werkt nauw samen met de studio van Kranendonk Company: Studio 268.