NBTC en Merk Fryslân ontvangen pers

NBTC en Merk Fryslân ontvangen internationale pers omtrent het themaNederland Waterland. Een groep van 20 buitenlandse journalisten bezoekt ons land om meer te leren over hoe Nederland in verhouding staat tot water. Ze bezoeken daarvoor het Watersnoodmuseum en de Oosterscheldekering in Zeeland, de Oostvaardersplassen en Museum Nieuwland in Flevoland en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Ook Friesland wordt natuurlijk aangedaan. Eerst zal de groep langs Hindeloopen, Makkum en Harlingen gaan, en daarna worden Werelderfgoed Waddenzee en de Afsluitdijk bezocht. Procesmanager Tjalling Drijkstra van De Nieuwe Afsluitdijk zal vertellen hoe de Afsluitdijk een toeristentrekker is en Bert Kranendonk van Kranendonk Experience vertelt hier over ons nieuwe Afsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijk. Hij vertelde over de exhibits en 4D ervaringen die de bezoeker zal gaan ervaren. Lees het volledige artikel op de website van Merk Fryslân:– link –.