Plan Delta Experience Center in Dordt

“Bert Kranendonk wil in Dordrecht een Delta Experience Center bouwen”. Alles in hetcentrum zal draaien om de kansen die water biedt, maar ook de bedreiging die water kan opleveren. Bert Kranendonk van Kranendonk Experience wil dat het Delta Experience Center naast een belevingscentrum ook een kennis -en expertisecentrum wordt. Zo worden de overheid en onderwijs er ook bij betrokken. De Dordtse wethouder Piet Sleeking vindt het centrum heel goed passen in de wijk Stadswerven. Hij vertelt dat ze in die wijk al veel ervaring hebben met het benutten van water. Ze hebben er al drijvende woningen en waterbestendige woningen. Op den duur ze er zelfs voor zorgen dat de hele stad zelfredzaam is bij een eventuele overstroming. Ellen Kelder, waterambtenaar bij de gemeente Dordrecht, gelooft er ook in: “Een stukje verderop, in Kinderdijk, komt een miljoen bezoekers per jaar. Koppel dat aan elkaar. Een waterbusverbinding ligt er al.” Ook andere mensen in de regio zijn enthousiast. “Dit biedt goeie kansen voor het bedrijfsleven”, zegt portefeuillehouder Richard Korteland van de Drechtsteden. Lees de rest van het artikel hier: –link