Onze Hanze

Beleefmuseum

Beleefpark

Ijsselkogge

Stadsbelevingen

In ontwikkeling

Onze Hanze is bedoeld voor de IJsselvallei en sluit aan bij het concept van de Hanze Experience.

In opdracht van MarketingOost heeft Kranendonk Company de haalbaarheid van een Hanze Experience in Oost-Nederland, als iconische drager van het Hanzeverhaal, onderzocht. Uit deze studie kwam naar voren dat een Hanze Experience bestaande uit verschillende onderdelen (een Hanze Park, Hanze Beleefshows en Hanze Tino’s) verspreid over de regio in een of meer van de negen Hanzesteden, het aanbod aanmerkelijk kan versterken en een langer verblijf in de regio stimuleert. Want als er één onderwerp past bij de historie en de aard van de IJsselvallei, dan is het de Hanze wel. En hoe leuk is het, dat er in de IJssel bij Kampen ook nog een heuse kogge boven water is gehaald; hét typerende schip van de Hanze handel. Er wordt hard aan gewerkt om deze originele IJsselkogge aan het publiek te kunnen tonen, als onderdeel van de Hanze Experience. Dutch Experience Group is initiatiefnemer van de Hanze Experience en is momenteel in gesprek met overheden en stakeholders om te onderzoeken in welke vorm de Hanze Experience wordt gegoten.

  • hansa
  • handel
  • samenwerken

Beleving

De Hanze Experience is een route als een parelketting met een alles verbindende schakel (het Beleefpark), kleurrijke kralen (bestaande uit de drie Beleefshows) en negen tot twaalf pareltjes (de Tino’s). Het vormt een geheel, maar elk afzonderlijk deeltje is het ontdekken en beleven waard. Zo ervaren bezoekers het aloude waardevolle en tegelijkertijd zo actuele ‘Hanze DNA’, maar het biedt ook nieuwe inspiratie om de eigen toekomst in te kleuren.

 

Foto’s: MarketingOost / Vincent Croce