Afsluitdijk Wadden Center

Op de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand, staat een markant gebouw, als een schuimkraag op het strand: Afsluitdijk Wadden Center. In het Afsluitdijk Wadden Center vind je een interactieve beleefexpositie, die KEXCOM heeft de vormgegeven. Hoofdthema is het (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Tegen deze achtergrond kan de bezoeker zich een levendig beeld vormen van de Waddenzee, het IJsselmeer, de Afsluitdijk en de vele vernieuwende projecten die hier de komende jaren worden gerealiseerd. In 2018 is het Afsluitdijk Wadden Center geopend en in 2020 heeft de expositie een update gehad in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat, welke nog meer beleving en informatie heeft toegevoegd. De Afsluitdijk is constant in ontwikkeling, het Afsluitdijk Wadden Center dus ook!

Kijk voor meer informatie op www.afsluitdijkwaddencenter.nl of www.deafsluitdijk.nl