Afsluitdijk Wadden Center

Op de Afsluitdijk, bij Kornwerderzand, staat een markant gebouw, als een schuimkraag op het strand: Afsluitdijk Wadden Center. Kranendonk Experience heeft de beleving vormgegeven. Hoofdthema is het (over)leven van de Nederlanders in de Delta, door de eeuwen heen en met het oog op de toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Tegen deze achtergrond kan de bezoeker zich een levendig beeld vormen van de Waddenzee, het IJsselmeer, de Afsluitdijk en de vele vernieuwende projecten die hier de komende jaren worden gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie op www.afsluitdijkwaddencenter.nl of www.deafsluitdijk.nl