O’Talent

O’Talent is een innovatief belevingsconcept, waarin iemand zijn eigen talenten en passies zelf ontdekt en zelf verwoordt, zodat hij passende en bevredigende keuzes kan maken voor studie en werk.

O’Talent leidt de deelnemer door zijn eigen, persoonlijke ontdekkingstocht naar zijn passies en talenten. O’Talent spreekt hem daarbij aan op gevoelsniveau. De keuzestappen die hij maakt zijn daardoor associatief en onbewust en komen recht uit het hart. Het gevoel liegt niet, houdt geen enkele rekening met sociaal wenselijke  uitkomsten. De wetenschap leert dat keuzes gemaakt vanuit het onderbewustzijn de betrouwbaarste zijn. Onbewust kiezen leidt per definitie tot eigen keuzes. Deze zijn vervolgens de solide basis en het vertrekpunt voor goed beredeneerde, duurzame studie- en loopbaankeuzes.

If you know what drives you, you know where to go!

Kernvragen
Waar ben je goed in? Wat drijft je? Waar gaan je ogen van stralen? Wanneer ben je in je element?
En dus: Welke studie, werk en toekomst passen het best bij je?