Nieuws

16 DECEMBER 2020

Amsterdam

Tino’s voor vitale, veelzijdige binnensteden

Zoals veel in het nieuws verschijnt, wordt (mede door Corona) leegstand in winkelgebieden een steeds groter wordend probleem. Echter, “Vitale, veelzijdige binnensteden zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming”, stelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC (bron: NBTC).

Er is dus actie nodig, om ervoor te zorgen dat de beleving van die binnensteden niet versobert. Er moet hierbij op een nieuwe manier nagedacht worden over invullingen en functies. Het volstaat niet meer om leegstand in te vullen met teveel van hetzelfde, zoals meer horeca of winkels, maar er moet ook gekeken worden naar de totaalbeleving van het winkelgebied. Die is niet alleen gebaseerd op het praktische aanbod, maar ook op wat er verder nog te doen is, de levendigheid of vitaliteit, en de ‘beleefidentiteit’ van de binnenstad. Beleving kan als vliegwiel dienen voor meer interesse in het huidige aanbod. Het is dan zaak om (relevante) beleving toe te voegen die past bij het DNA en beleefidentiteit, om het gebied aantrekkelijker en vitaler te maken en meer voetstappen te krijgen. (bron: NBTC).

Echter, “Wie B zegt, moet ook A zeggen. Wie Beleving wil bieden, moet ook Aanbod creëren©.”, aldus Bert Kranendonk, oprichter van KEXCOM en Tino’s – The Tiny Experience Series. Beleving willen toevoegen en laten fungeren als vliegwiel is één ding, er daadwerkelijk wat mee doen is een tweede. Zonder aanbod geen beleving. Vervolgens kunnen er verbindingen gelegd worden tussen het huidige en het nieuwe aanbod, de ondernemers, arrangementen en activiteiten in de buurt. Hierdoor ontstaat een (be)leefbaar winkelgebied en uiteindelijk een tevreden totaal ervaring van de bezoeker. Hierom is KEXCOM initiatiefnemer van Tino’s – The Tiny Experience Series. Tino’s bieden dit aanbod in beleving, en kunnen fungeren als structuur voor de bezoeker. Er ontstaat een keten aan belevingen, passend bij het DNA van de stad en/of regio, waarlangs de bezoeker de rest van het gebied kan ervaren en beleven. Tegelijkertijd wordt de ontstane leegstand opgevuld, wordt de levendigheid van het gebied verhoogd en krijgt een gebied meer voetstappen. Tino’s zijn gebaseerd op het ‘collect them all’ principe, waardoor bezoekers niet alleen worden verleid om naar de binnenstad te komen, maar ook worden verspreid.

NBTC schrijft in dit artikel over hoe samenwerken aan zo’n vitale, veelzijdige en dus dynamische binnenstad een resultaat kan opleveren dat meer is dan de som der delen. Hierin wordt Tino’s – The Tiny Experience Series – genoemd als één van de samenwerkingspartners, waar we erg trots op zijn! NBTC ontwikkelde Perspectief 2030, een visie op toerisme, waarbij de inzet van toerisme wordt gezien als middel om bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals het vitaal houden van onze binnensteden. Tino’s sluit aan op Perspectief 2030 door beleving en toerisme als een aanjager in te zetten, te verbinden met de lokale economie en daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de binnenstad.

Doe je mee? www.tinoseries.nl